Home
 lt en ru   RSS Connect   
 

 
  kūryba:
 Laiškai
 Lietuvos vizijos
 mintys
 dainos
Atsisiųsti dainas

Mūsų dainos

* * *

O kas tenai po sodelį vaikščiojo? }2k.

Tykiai, pamažu uliojo… }2k.

Gal tėvelis bitelių dabojo. }2k.

Tykiai, pamažu uliojo… }2k.

O kas tenai po svirnelį vaikščiojo?

. . .

Gal močiutė drobelių dabojo.

. . .

O kas tenai po stainelę vaikščiojo?

. . .

Gal brolelis žirgelių dabojo.

. . .

O kas tenai po darželį vaikščiojo?

. . .

Gal seselė rūtelių dabojo.

. . .

O kas tenai po laukelį vaikščiojo?

. . .

Gal dievulis rugelių dabojo. }2k.

Tykiai, pamažu uliojo… }2k.

* * *

O jau mano mielas ankstų rytą kėlės,

Ne dėl žalio vyno, dėl žalio žolyno.

O jau mano mielas baltai burną prausė,

Ne dėl žalio vyno, dėl žalio žolyno.

O jau mano mielas marškinėlius vilkos,

. . .

O jau mano mielas sermėgėlę segė,

. . .

O jau mano mielas kepurėlę dėjo,

. . .

O jau mano mielas žirgelį balnojo,

. . .

O jau mano mielas ant žirgelio sėdo,

. . .

O jau mano mielas pas mergelę jojo,

Ne dėl žalio vyno, dėl žalio žolyno.

* * *

Dijuto kalnalį, dijuto kalnalį,

Dijuto kalnalį, dijuto kalnalį.

Dijuto berželį, …

Dijuto upelį, …

Dijuto ugnelę, … .

* * *

Eisim broliai tuto tutava

Eisim broliai tuto tuto tutava.

Mes miškuosna tuto tutava

Mes miškuosna tuto tuto tutava.

Atalyja …

Šumnus lietus ..

Bėgsim broliai …

Mes miškuosna …

Po ąžuolu …

Mum ąžuolas …

Kaip tėvulis …

Jo šakelės …

Kaip rankelės …

Jo lapeliai …

Kaip žodeliai tuto tutava

Kaip žodeliai tuto tuto tutava.

(Toliau viskas tas pats, tik vietoj broleliai dainuojam mergelės, o vietoj ąžuolas – liepelė. )

* * *

(Panevėžiečių – Užstroniečių)

Ar žinai, kad Jinai, kad Jinai Tavyje?

Tavyje, Manyje, Mumyse visuose.

Gėlėje, Žolėje, Medyje, Paukštyje,

Saulėje, Lietuje ir Vaivorykštėje.

Meilė Ji, Laimė Ji, Manyje, Tavyje.

Tavyje, Manyje, Mumyse visuose.

Gėlėje, Žolėje, Medyje, Paukštyje,

Saulėje, Lietuje ir Vaivorykštėje.

Ar žinai, kad Jisai, kad Jisai Tavyje?

. . .

Gėris Jis, Grožis Jis, Manyje, Tavyje.

. . .


Balta rožė

(ž.ir m. Strazdo)

Aš turėjau baltą rožę, baltą rožę.

Nežinojau kur sodinti, kur sodin(ti).

Sodinau ant aukšto kalno, aukšto kalno.

Aukštam kopų kalnužėly, kalnužė(ly).

Ir užaugo balta rožė, balta rožė.

Ligi pačių debesėlių, debesė(lių).

Kopiau, kopiau rožės šakom, rožės šakom.

Ir pasiekiau Dievo sodą, Dievo so(dą).

Ten regėjau Dievo Sūnų, Dievo Sūnų.

Baltą žirgą balnojantį, balnojan(tį).

Saulės Dukra vartus vėrė, vartus vėrė.

Žvaigždėm kelią barstydama, barstydam(a)."..ties susirinkusių galvom, pagautas aido, skriejo balsas, su džiugesiu ringuodamas eilutę.."

(citata)


Aš keliuos, ir meilingai man šypsos aušra...

Aš einu, paukščių giesmės man glosto krūtinę..

Šiai dienelei šviesiai, rodos, galo nėra,

Mano meilė taip pat begalinė...


Lengva man žengti, saulelė jau teka,

Girion einu su daina.

Kojos iš džiaugsmo vos vos liečia taką,

Laimės širdis kupina.


Tėve, juk dangų, medžius, žalią žolę

Kitaip regėjau anksčiau.

Nuoskaudos dingo, su meile nuo šiolei

Tave čia visur aš matau.


Visa, kaip buvę: žvaigždės, paukšteliai,

Bet mano žvilgsnis šviesus.

Pykčio nebėr,

Meilės atviras kelias,

Žmonės, myliu jus visus.

 
[ micro Engine: v0.11A, kodo ir dizaino eksperimentai: © Algis 2002-2021, http://komp.lt ]